Dakreparatie

Daken hebben onderhoud nodig. Wij verzorgen naast het reinigen van het dak ook reparaties aan het dak, zoals:

  • Een kapotte dakpan vervangen
  • Vorsten die los losliggen aansmeren met cement
  • De vorsten opnieuw leggen
  • Panlatten vervangen die rot raken die nabij kilgoot, verholen goot of dakgoot liggen.

Door opspattend water worden panlatten vochtig en gaan hierdoor rotten. Dit is onderhoud wat vaak vergeten wordt, of niet direct zichtbaar is. Vaak komt dit tot uiting bij een dakinspectie, dakreiniging, of in het ernstige geval laat het probleem zich aan de binnenkant van het dakbeschot laat zien.

Een flinke storm kan schade aan uw dak veroorzaken. Dakpannen waaien van het dak en loszittende stenen in de schoorsteen vallen naar beneden. Zodra de storm is gaan liggen, verrichten wij dit herstelwerk graag voor u.