Groene aanslag voorkomen

Groene aanslag voorkomen door het periodiek toepassen van een algendoder!

Na het reinigen van een oppervlak dakpannen, gevel of straatwerk blijven er altijd sporen van algen en mossen achter, die wij met het blote oog niet kunnen waarnemen. Deze restsporen van algen en mossen behandelen we met een algendoder om ervoor zorg te dragen dat deze zich niet meer kunnen ontwikkelen. Door de dakpannen, de gevel en straatwerk te desinfecteren vindt eliminatie plaats.

Een conserverende nabehandeling zoals het impregneren/hydrofoberen en coaten van dakpannen en gevels vereisen een gedesinfecteerde ondergrond om een goede hechting van het product te creëren.

Door omgevingsinvloeden is het proces van nieuwe algengroei en mosgroei constant in beweging. Algen en mossen zullen altijd weer de kop opsteken, na welke behandeling dan ook.

We kunnen het proces van algengroei en mosgroei vertragen. Om de algen die elk jaar weer opnieuw ontwikkelen te remmen in hun groei, is het raadzaam om ieder jaar een algen-, mosdoder behandeling uit te laten voeren. Op deze wijze houden we dakpannen, gevel en straatwerk langer vrij van algen en mossen.

Hoe mooi de natuur ook is, algen en mossen ontsieren en kunnen schade aanrichten aan ons dak.